ผู้ผลิตโอทอป สตูล

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ

กลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรากไม้ลายศิลป์

กลุ่มรากไม้ลายศิลป์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สายไหมโครเชต์

สายไหมโครเชต์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้าน บ้านในเมือง หมู่ที่ 12

กลุ่มแม่บ้าน บ้านในเมือง หมู่ที่ 12

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไม้หมอบีบ

ไม้หมอบีบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทีพีที ชาร์โคล

ทีพีที ชาร์โคล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์

กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านทุ่งพัก

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านทุ่งพัก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ