ผู้ผลิตโอทอป สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสานฝัน

กลุ่มสานฝัน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มชมรม TO BENUMBER ONE ซีพี ออลล์ สำโรง

กลุ่มชมรม TO BENUMBER ONE ซีพี ออลล์ สำโรง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมอนสุขภาพ A-Zis

หมอนสุขภาพ A-Zis

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.เจอาร์เลเธอร์แอนด์วูลส์

หจก.เจอาร์เลเธอร์แอนด์วูลส์

ผ้าคลุมเบาะรถยนต์, หมอนรองคอ  

สินค้าโอทอป 14 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนสุขภาพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บ้านจันสมต้นไม้มงคล

บ้านจันสมต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าเดคูพาจ

กระเป๋าเดคูพาจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอป่าน (นางสาวมาลัย เจริญวานิช)

ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอป่าน (นางสาวมาลัย เจริญวานิช)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนไม้ตุ้บตั๊บ

วิสาหกิจชุมชนไม้ตุ้บตั๊บ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บจก.จุงหัวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพร์ผลิตโดย นางสาวกิตติรวี  รุ่งศักดิ์เสถียร

บจก.จุงหัวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพร์ผลิตโดย นางสาวกิตติรวี รุ่งศักดิ์เสถียร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กิ๊ปช็อปแฮนเมดดินญี่ปุ่น โดย นายวรกฤต ธรวรรัฐ

กิ๊ปช็อปแฮนเมดดินญี่ปุ่น โดย นายวรกฤต ธรวรรัฐ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ