ผู้ผลิตโอทอป สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานบ้านต้นลำแพน

กลุ่มจักสานบ้านต้นลำแพน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แม่เหล็กติดตู้เย็น (ปลาทูโดนจก)

แม่เหล็กติดตู้เย็น (ปลาทูโดนจก)

แม่เหล็กติดตู้เย็น (ปลาทูโดนจก)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์งาม

กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์งาม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
โรงน้ำปลาไทยรุ่งเรือง

โรงน้ำปลาไทยรุ่งเรือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช)

ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช)

ส้มโอขาวใหญ่ (ปลอดสารพิษ)  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กระเป๋า(Chailai Choo) (ทรงกระหรี่ปั๊บ)(นายถิรายุทธ์  ทรัพย์สงวน)

กระเป๋า(Chailai Choo) (ทรงกระหรี่ปั๊บ)(นายถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

หจก.โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ