ผู้ผลิตโอทอป สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท สยามฟู้ดส์ แอนด์ แพคกิ้ง จำกัด

บริษัท สยามฟู้ดส์ แอนด์ แพคกิ้ง จำกัด

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง, รับกลึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC) พิกัด GPS : 13.670543, 100.284874  

สินค้าโอทอป 102 รายการ
กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง

กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มงานกะลาเอกบ้านกระโจมทอง

กลุ่มงานกะลาเอกบ้านกระโจมทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์มิตรไมตรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์มิตรไมตรี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเปเปอร์อาร์ตไทย

กลุ่มเปเปอร์อาร์ตไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านสบันงา

บ้านสบันงา

เค้กสบันงา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อื้อหมุยเตียง

อื้อหมุยเตียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน

 

สินค้าโอทอป 63 รายการ