ผู้ผลิตโอทอป สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว (Bankokprao) .... OTOP e-Commerce

กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว (Bankokprao) .... OTOP e-Commerce

ผลิตภัณฑ์หวายจักสาน และรับทำออเดอร์ สินค้าตัวอย่างตามความต้องการ  

สินค้าโอทอป 201 รายการ
กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ
เครื่องเงินนายเจริญ  คุ้มมา

เครื่องเงินนายเจริญ คุ้มมา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
ไม้กวาดดอกหญ้า (นายพยุง นิตระ)

ไม้กวาดดอกหญ้า (นายพยุง นิตระ)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กะลาไม้แขวน

กะลาไม้แขวน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านคลองใหม่

กลุ่มแม่บ้านคลองใหม่

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
โลชั่นฟักข้าว (นางบุญนาค ทองอยู่)

โลชั่นฟักข้าว (นางบุญนาค ทองอยู่)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานท่างาม

กลุ่มจักสานท่างาม

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ