ผู้ผลิตโอทอป สิงห์บุรี กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว (Bankokprao) .... OTOP e-Commerce

กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว (Bankokprao) .... OTOP e-Commerce

ผลิตภัณฑ์หวายจักสาน และรับทำออเดอร์ สินค้าตัวอย่างตามความต้องการ  

สินค้าโอทอป 201 รายการ
กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากโครงงอบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

กลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
กลุ่มแม่บ้านคลองใหม่

กลุ่มแม่บ้านคลองใหม่

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มจักสานท่างาม

กลุ่มจักสานท่างาม

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลา

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลา

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
วิสาหกิจชุมชน ขนมหวานบ้านทองเอน

วิสาหกิจชุมชน ขนมหวานบ้านทองเอน

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มอาหารและผลไม้แปรรูปเสาธงหิน

กลุ่มอาหารและผลไม้แปรรูปเสาธงหิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ