ผู้ผลิตโอทอป สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู

กลุ่มสตรีถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
 ชญาดา

ชญาดา

แค๊ปหมู, ข้าวเกรียบปลา, ขนมปังหน้าธัญญพืช  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
สหกรณ์ภูมิปัญญาไทยชาวบ้านบางระจัน

สหกรณ์ภูมิปัญญาไทยชาวบ้านบางระจัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตไวน์ผลไม้

กลุ่มผลิตไวน์ผลไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนพักทัน

กลุ่มเกษตรกรทำสวนพักทัน

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
หจก.ทุ่งสิงห์สาโท จำกัด

หจก.ทุ่งสิงห์สาโท จำกัด

สุรากลั่น "ทุ่งสิงห์"  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไวน์บ้านระนาม

กลุ่มไวน์บ้านระนาม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วัชรินทร์หมูทุบ

วัชรินทร์หมูทุบ

ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู เป็นอาหารบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน หรือสำหรับเป็นของฝากจากจังหวัดสิงห์บุรี  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มจักสานหวาย ต.คอทราย

กลุ่มจักสานหวาย ต.คอทราย

 

สินค้าโอทอป 29 รายการ
ร้าน  CRAFT  ดร๊าฟ

ร้าน CRAFT ดร๊าฟ

แก้วเซรามิกส์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิไลวรรณปูทอดกรอบ 3 รส

วิไลวรรณปูทอดกรอบ 3 รส

ปูทอดกรอบ 3 รส  

สินค้าโอทอป 3 รายการ