ผู้ผลิตโอทอป สุพรรณบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
หมี่กรอบนายกเต่า

หมี่กรอบนายกเต่า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์

กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
โมบายปลา

โมบายปลา

โมบายปลา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 45 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมบ้านคลองขอม

กลุ่มหัตถกรรมบ้านคลองขอม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตัวต่อเทวดา

ตัวต่อเทวดา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานตระกร้าจากเชือกฟาง

กลุ่มจักสานตระกร้าจากเชือกฟาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกุลญา เบญจรงค์ 1999

กลุ่มกุลญา เบญจรงค์ 1999

 

สินค้าโอทอป 21 รายการ