ผู้ผลิตโอทอป สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป

รังนกธารฤทัย

รังนกธารฤทัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สภาองค์กรชุมชนตำบลทรัพย์ทวี

สภาองค์กรชุมชนตำบลทรัพย์ทวี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชุดเครื่องนอน 5 ชิ้น (นางกันต์ฤทัย  จันทร์ทรัพย์)

ชุดเครื่องนอน 5 ชิ้น (นางกันต์ฤทัย จันทร์ทรัพย์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยมหัศจรรย์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยมหัศจรรย์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยมหัศจรรย์  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผ้ามัดย้อม

กลุ่มผ้ามัดย้อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไม้กะลาเขียนลาย

ไม้กะลาเขียนลาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาแฟสดสวนสละอาทิตย์

กาแฟสดสวนสละอาทิตย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มว่าวไทย

กลุ่มว่าวไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก

 

สินค้าโอทอป 42 รายการ
มีดกรีดยางคนธนู (คุณวีรศักด์ิ สุขโสม)

มีดกรีดยางคนธนู (คุณวีรศักด์ิ สุขโสม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จึงสุวรรณพลาสติกสาน

จึงสุวรรณพลาสติกสาน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าวบ้านสระเกศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าวบ้านสระเกศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ