ผู้ผลิตโอทอป สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทำไม้กวาดชุมชนสามัคคี

กลุ่มทำไม้กวาดชุมชนสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มมาลัยดินหอม

กลุ่มมาลัยดินหอม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สวนกิ่งก้อยดอยปุยเซรามิก

สวนกิ่งก้อยดอยปุยเซรามิก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องปั้นดินเผา (นางดอกไม้  พุ่มดี)

เครื่องปั้นดินเผา (นางดอกไม้ พุ่มดี)

เครื่องปั้นดินเผา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มกระเป๋าด้นมือบ้านนาต้นจั่น

กลุ่มกระเป๋าด้นมือบ้านนาต้นจั่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้า (ธัญมน  ตุ้มเขียว)

กระเป๋าผ้า (ธัญมน ตุ้มเขียว)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สารี่  ข้าวตอกพระร่วง

สารี่ ข้าวตอกพระร่วง

ชุดเครื่องประดับเงินลายมังกร  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บ้านข้าวตอกพระร่วง

บ้านข้าวตอกพระร่วง

ชุดเครื่องเงินข้าวตอกพระร่วง  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์

วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านท่าเกษมศรี

กลุ่มแม่บ้านท่าเกษมศรี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เจื้อยแจ้วเงินโบราณ

เจื้อยแจ้วเงินโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ