ผู้ผลิตโอทอป หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป

หมวกผ้าขาวม้าฟักทอง (นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล)

หมวกผ้าขาวม้าฟักทอง (นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าฝ้ายบ้านยางชุม

กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าฝ้ายบ้านยางชุม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้ามัดหมี่บ้านพลายงาม

ทอผ้ามัดหมี่บ้านพลายงาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านตัดรองเท้าหนังบุญเย็นเครื่องหนัง

ร้านตัดรองเท้าหนังบุญเย็นเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
Meyas Leather

Meyas Leather

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
NAKHARA COLLECTION

NAKHARA COLLECTION

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทำไม้กวาดบ้านโนนหงส์ทอง

กลุ่มทำไม้กวาดบ้านโนนหงส์ทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มปั้นครกบ้านดอนกลาง

กลุ่มปั้นครกบ้านดอนกลาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พรทิพย์หมอนเเละเครื่องนอนสุขภาพ

พรทิพย์หมอนเเละเครื่องนอนสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
DI. แฮนด์เมด

DI. แฮนด์เมด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ