ผู้ผลิตโอทอป หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฎร์เกษมศรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฎร์เกษมศรี

 

สินค้าโอทอป 22 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านราษฏร์เกษมศรี

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านราษฏร์เกษมศรี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านท่างาม

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านท่างาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า

กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
พาดาใยบวบ

พาดาใยบวบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มใยบวบทอง

กลุ่มใยบวบทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้านาเจริญ

กลุ่มทอผ้านาเจริญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่่่อและแปรรูปเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่่่อและแปรรูปเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแมลงทับคืนถิ่นหนองบัวลำภู

กลุ่มแมลงทับคืนถิ่นหนองบัวลำภู

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ