ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
ตระกร้าหวาย (นายค่ำ  วีระสุข)

ตระกร้าหวาย (นายค่ำ วีระสุข)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทำไม้กวาด

กลุ่มสตรีทำไม้กวาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย

กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 30 รายการ
กลุ่มสยามล

กลุ่มสยามล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ