ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าบ้านดงมะยาง ม. 1

กลุ่มทอผ้าบ้านดงมะยาง ม. 1

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มเย็บกระเป๋าหนังบ้านคำพระ

กลุ่มเย็บกระเป๋าหนังบ้านคำพระ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ

กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ
กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ทอผ้า บ.ผึ้ง ม.4

กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ทอผ้า บ.ผึ้ง ม.4

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3 ต.ลือ

กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3 ต.ลือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตาฮักถักทอ

กลุ่มตาฮักถักทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่

กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อไหล

กลุ่มทอเสื่อไหล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ