ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 หนองสามสี

กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 หนองสามสี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า

กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน

กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกล้องงอก

กลุ่มกล้องงอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดภูไทบ้านนาสะอาด

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดภูไทบ้านนาสะอาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ