ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ป่ากอ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ป่ากอ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีถักทอ

กลุ่มสตรีถักทอ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเจียระไนพลอย

กลุ่มเจียระไนพลอย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 8 ต.เปือย

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 8 ต.เปือย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเยาวชนรุ่นที่ 2 หมู่ 2 ตำบลคำพระ

กลุ่มเยาวชนรุ่นที่ 2 หมู่ 2 ตำบลคำพระ

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกุง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านกุงชัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านกุงชัย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่ม อสม.บ้านโสกใหญ่

กลุ่ม อสม.บ้านโสกใหญ่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม

กลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ