ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

หมอนเพื่อสุขภาพ (นางมนฤดี  ฉวีรักษ์)

หมอนเพื่อสุขภาพ (นางมนฤดี ฉวีรักษ์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
ร้านหมอนทอง

ร้านหมอนทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคำพระ ม 2

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
ตระกร้าหวาย (นายค่ำ  วีระสุข)

ตระกร้าหวาย (นายค่ำ วีระสุข)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทำไม้กวาด

กลุ่มสตรีทำไม้กวาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ล้านกะหล่ำ (อชิรญา  ภิรมย์)

ล้านกะหล่ำ (อชิรญา ภิรมย์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย

กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ