ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดและหมวกกก

กลุ่มทอผ้าขิดและหมวกกก

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านโสกสว่าง

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านโสกสว่าง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิเชียรถุงเงิน-ถุงทอง

วิเชียรถุงเงิน-ถุงทอง

ถุงเงิน-ถุงทอง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มโฮมสเตย์ เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว

กลุ่มโฮมสเตย์ เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร

เครื่องดื่ม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มจักสานโนนผึ้ง

กลุ่มจักสานโนนผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่-ผ้าขิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่-ผ้าขิด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บผ้า ทอเสื่อ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บผ้า ทอเสื่อ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ