ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศุนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ

ศุนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตกรรมแม่บ้าน ม.7

กลุ่มหัตกรรมแม่บ้าน ม.7

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
.กลุ่มสตรีทอผ้าด้าย-ไหม

.กลุ่มสตรีทอผ้าด้าย-ไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านภูเขาขาม

กลุ่มทอผ้าบ้านภูเขาขาม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านปทุมแก้ว

กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านปทุมแก้ว

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านอีเก้งหมู่ 3

กลุ่มทอผ้าบ้านอีเก้งหมู่ 3

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
บัวระพาผ้าไหมมัดหมี่

บัวระพาผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตน้ำจิ้มเนื้อวัว

กลุ่มผู้ผลิตน้ำจิ้มเนื้อวัว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านนายม

กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านนายม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
.กลุ่มน้ำดื่มเนกขัมทิพย์

.กลุ่มน้ำดื่มเนกขัมทิพย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหมอนฟักทอง

กลุ่มหมอนฟักทอง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ