ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 30 รายการ
กลุ่มสยามล

กลุ่มสยามล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านอ้วน เบเกอรี่

ร้านอ้วน เบเกอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้าขาวม้า

กระเป๋าผ้าขาวม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านดงมะยาง ม. 1

กลุ่มทอผ้าบ้านดงมะยาง ม. 1

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
บ้านหินงาม

บ้านหินงาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเย็บกระเป๋าหนังบ้านคำพระ

กลุ่มเย็บกระเป๋าหนังบ้านคำพระ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ

กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตั้ม ซิลเวอร์

ตั้ม ซิลเวอร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 20 รายการ