ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ทอผ้า บ.ผึ้ง ม.4

กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ทอผ้า บ.ผึ้ง ม.4

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3 ต.ลือ

กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3 ต.ลือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตาฮักถักทอ

กลุ่มตาฮักถักทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่

กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อสตรีสำเร็จรูป

เสื้อสตรีสำเร็จรูป

เสื้อสตรีสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ตระกร้าพลาสติก (น.ส.สุนันทา ทองคำชัน)

ตระกร้าพลาสติก (น.ส.สุนันทา ทองคำชัน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อไหล

กลุ่มทอเสื่อไหล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 หนองสามสี

กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 หนองสามสี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ