ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กระเป๋าเชือกร่ม

กระเป๋าเชือกร่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เฮือนอักษร

เฮือนอักษร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า

กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน

กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิไลหมอนขิด

วิไลหมอนขิด

หมอนขิด  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ครัวอิ่มอร่อย

ครัวอิ่มอร่อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกล้องงอก

กลุ่มกล้องงอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง ม.7

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าขิด

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ