ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

 

สินค้าโอทอป 37 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินกุง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินกุง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีแม่บ้านหัตถกรรมหนองคู

กลุ่มสตรีแม่บ้านหัตถกรรมหนองคู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 44 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์ถักโครเชย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์ถักโครเชย์

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ป่ากอ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ป่ากอ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เกียรติชัยรองเท้าหนัง

เกียรติชัยรองเท้าหนัง

เครื่องหนัง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีถักทอ

กลุ่มสตรีถักทอ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเจียระไนพลอย

กลุ่มเจียระไนพลอย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 8 ต.เปือย

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 8 ต.เปือย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ