ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเยาวชนรุ่นที่ 2 หมู่ 2 ตำบลคำพระ

กลุ่มเยาวชนรุ่นที่ 2 หมู่ 2 ตำบลคำพระ

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กระเป๋าหนังวัวประทุมรัตน์

กระเป๋าหนังวัวประทุมรัตน์

กระเป๋าหนังวัว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกุง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จำปาข้าวกล้อง

จำปาข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านกุงชัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านกุงชัย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ทำข้าวเกรียบ

ทำข้าวเกรียบ

บรรจุถุงละ 1 บาท/5 บาท  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่ม อสม.บ้านโสกใหญ่

กลุ่ม อสม.บ้านโสกใหญ่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม

กลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่าเจริญ

กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่าเจริญ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ 2

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ 2

 

สินค้าโอทอป 33 รายการ
กลุ่มผลิตข้าวกล้องบ้านหนองสะโน

กลุ่มผลิตข้าวกล้องบ้านหนองสะโน

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ