ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สุดใจผ้าไหมมัดหมี่

สุดใจผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เสมอใจผ้าไหมพื้นเรียบ

เสมอใจผ้าไหมพื้นเรียบ

ผ้าไหมพื้นเรียบ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ที่2

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ที่2

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
มยุราผ้าไหมมัดหมี่

มยุราผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นางเบาะผ้าไหมมัดหมี่

นางเบาะผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์พัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโปโล

กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโปโล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างนกทา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างนกทา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตะกร้าเถาวัลย์

กลุ่มตะกร้าเถาวัลย์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ