ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านหมอนทอง

ร้านหมอนทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านอ้วน เบเกอรี่

ร้านอ้วน เบเกอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อสตรีสำเร็จรูป

เสื้อสตรีสำเร็จรูป

เสื้อสตรีสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กระเป๋าเชือกร่ม

กระเป๋าเชือกร่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิไลหมอนขิด

วิไลหมอนขิด

หมอนขิด  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
หจก.พยงค์พืชผล

หจก.พยงค์พืชผล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก. โรงสีเกษตรธัญเจริญ

หจก. โรงสีเกษตรธัญเจริญ

ข้าวหอมมะลิ  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
เกียรติชัยรองเท้าหนัง

เกียรติชัยรองเท้าหนัง

เครื่องหนัง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าหนังวัวประทุมรัตน์

กระเป๋าหนังวัวประทุมรัตน์

กระเป๋าหนังวัว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
จำปาข้าวกล้อง

จำปาข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สุดใจผ้าไหมมัดหมี่

สุดใจผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 2 รายการ