ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

เสมอใจผ้าไหมพื้นเรียบ

เสมอใจผ้าไหมพื้นเรียบ

ผ้าไหมพื้นเรียบ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มยุราผ้าไหมมัดหมี่

มยุราผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นางเบาะผ้าไหมมัดหมี่

นางเบาะผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิเชียรถุงเงิน-ถุงทอง

วิเชียรถุงเงิน-ถุงทอง

ถุงเงิน-ถุงทอง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร

เครื่องดื่ม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บัวระพาผ้าไหมมัดหมี่

บัวระพาผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แหนมใบมะยมสมพร

แหนมใบมะยมสมพร

แหนมใบมะยมสมพร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านดอกแก้วผ้าม่าน

ร้านดอกแก้วผ้าม่าน

ผ้าม่าน  

สินค้าโอทอป 7 รายการ