ผู้ผลิตโอทอป อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนสมบูรณ์

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนสมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ทอผ้ามัดหมี่ขิด

ทอผ้ามัดหมี่ขิด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รุจิราเฟเซียลสปา

รุจิราเฟเซียลสปา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่เชียงพิณบ้านเลื่อม

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่เชียงพิณบ้านเลื่อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยคำเม็ก ม.9 ต.คำโคกสูง

กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยคำเม็ก ม.9 ต.คำโคกสูง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านไทรทอง

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านไทรทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ