ผู้ผลิตโอทอป อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มธุรกิจจักสานงานคนแก่

กลุ่มธุรกิจจักสานงานคนแก่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มะขามแก้ว

มะขามแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนม้าแก้วมังกร

วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนม้าแก้วมังกร

สุรากลั่นม้าแก้วมังกร  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านวังโป่ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านวังโป่ง

จักสานริบบิ้นพลาสติก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านหนองคัน

กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านหนองคัน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วาลีดีไซด์

วาลีดีไซด์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพรมเช็ดเท้า

กลุ่มพรมเช็ดเท้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สภากรุ๊ป

สภากรุ๊ป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เมย์กระเป๋าผ้า

เมย์กระเป๋าผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง

กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านวังผาชัน

กลุ่มทอผ้าบ้านวังผาชัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ