ผู้ผลิตโอทอป อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป

งานประดิษฐ์จากผ้า (นางสิตา สังข์เต็ม)

งานประดิษฐ์จากผ้า (นางสิตา สังข์เต็ม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

 

สินค้าโอทอป 49 รายการ
กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง

กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเย็บผ้าหนองไผ่

กลุ่มเย็บผ้าหนองไผ่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านอุทัยเครื่องหนัง

ร้านอุทัยเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง

กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
อุทัยธานีแกลเลอรี่

อุทัยธานีแกลเลอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเครื่องหนังชุมชนรักการดี (มีดช่างแขก)

กลุ่มเครื่องหนังชุมชนรักการดี (มีดช่างแขก)

 

สินค้าโอทอป 24 รายการ
พัช

พัช

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ