ผู้ผลิตโอทอป อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มเรือนผมสมุนไพร ปทุมทิพย์

กลุ่มเรือนผมสมุนไพร ปทุมทิพย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สมุนไพรนวลอนงค์

สมุนไพรนวลอนงค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรบ้านม่วง

กลุ่มสมุนไพรบ้านม่วง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชัยโยผ้าฝ้าย

ชัยโยผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กิ่งอำเภอนาตาล

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กิ่งอำเภอนาตาล

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เทียนหอมปภาวดี

เทียนหอมปภาวดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ ม.1 ต.หนองงอ้ม

กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ ม.1 ต.หนองงอ้ม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มดอกจันทร์ตะกร้าทางมะพร้าว

กลุ่มดอกจันทร์ตะกร้าทางมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อเตย

กลุ่มทอเสื่อเตย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรโพนงามสามัคคี

กลุ่มเกษตรโพนงามสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
จักสานไม้ไผ่และทองเสื่อไหล

จักสานไม้ไผ่และทองเสื่อไหล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ