ผู้ผลิตโอทอป อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงช้างสามัคคี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงช้างสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สัก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สัก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังตำบลบ้านแห

กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังตำบลบ้านแห

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
ผลิตภัณฑ์หัวโขน

ผลิตภัณฑ์หัวโขน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่ าโมก

วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่ าโมก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่

 

สินค้าโอทอป 67 รายการ
น้ำหอมแห้งกลิ่นฟลอร่า เฟล่า

น้ำหอมแห้งกลิ่นฟลอร่า เฟล่า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ