ผู้ผลิตโอทอป เพชรบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

น้ำผักผลไม้รวม

น้ำผักผลไม้รวม

น้ำผักผลไม้รวม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าเสน (เพชรไวน์)

กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าเสน (เพชรไวน์)

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
บริษัท เอเชีย เนสท์บิวซิเนส จำกัด

บริษัท เอเชีย เนสท์บิวซิเนส จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน (กลึงไม้ตาล)

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน (กลึงไม้ตาล)

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
เบ็ลล์เปเปอร์มาเช่

เบ็ลล์เปเปอร์มาเช่

เปเปอร์มาเช่ (กล่องใส่กระดาษทิชชูแฟนซี)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มเสริมอาชีพสตรีพัฒนาบ้านหนองปรง หมู่ที่ 4

กลุ่มเสริมอาชีพสตรีพัฒนาบ้านหนองปรง หมู่ที่ 4

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
วรดา ผลิตภัณฑ์สปา (WORADA)

วรดา ผลิตภัณฑ์สปา (WORADA)

ผลิตภัณฑ์สปา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
น้ำผึ้งดอกกุหลาบและบัวน้ำเงิน

น้ำผึ้งดอกกุหลาบและบัวน้ำเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำพริกเผาบ้านหนองสะแก

กลุ่มน้ำพริกเผาบ้านหนองสะแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มมุสลิมเบเกอรี่

กลุ่มมุสลิมเบเกอรี่

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ