กลุ่มศิลปประดิษฐ์ ต.ห้วยท่าช้าง

กลุ่มศิลปประดิษฐ์ ต.ห้วยท่าช้าง

กลุ่มศิลปประดิษฐ์ ต.ห้วยท่าช้าง

ติดต่อ : นางยิ้ม วงษ์สาสู

โทร : 032-446351

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 25 คน

การจัดการ

เริ่มทำเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว โดยทางพัฒนาชุมชน,กศน. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เชิญวิทยากรมาสอนให้ที่ อบต.ห้วยท่าช้าง เพราะเห็นว่าเมื่อเว้นจากการทำนาชาวบ้านก็ว่างงาน เลยคิดหาทางเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านคำแนะนำ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์

การรวมกลุ่ม

มารวมตัวกันผลิตที่กลุ่ม ซึ่งเมื่อขายได้กำไรก็จะหักเข้ากลุ่มเพื่อเป็นกองทุนของกลุ่ม ร้อยละ 5

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตงานหัตถกรรม

สินค้าโอทอป