บริษัทศรีศุภลักษณ์ออคิด จำกัด

บริษัทศรีศุภลักษณ์ออคิด จำกัด

บริษัทศรีศุภลักษณ์ออคิด จำกัด

ติดต่อ : คุณศุภลักษณ์ สุหิรัญญวานิช

โทร : (076) 272-915-8

โทรสาร : (076) 272-916

อีเมล: info@srisupphaluckorchid.com, cashewy_juice@hotmail.com

เว็บไซต์ : srisupphaluckorchid.com

ข้อมูลทั่วไป

ขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำครบวงจร ตั้งแต่ปลูกนำมาแปรรูปและเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

การจัดการ

เริ่มประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2486 ทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้อบแห้ง รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต่อมามีสินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารทะเลแห้ง

สินค้าโอทอป