กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ดักปลาพื้นบ้าน

กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ดักปลาพื้นบ้าน

กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ดักปลาพื้นบ้าน

ติดต่อ : นายประสม พิมพ์จุ

โทร : 01-4514143

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ 5 ครัวเรือน

การจัดการ

เริ่มทำการผลิตกันมาแต่โบราณ ซึ่งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2512-2513 จะเป็นช่วงที่ขายได้ดีมาก ในปัจจุบันมีการจัดส่งไปทั่วประเทศ โดยจะขายดีมากในช่วงน้ำขึ้นและน้ำลง

การรวมกลุ่ม

รับผลิตตามสั่ง โดยสมาชิกจะมารวมกันทำที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

ผลิตงานของกลุ่ม