กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ

กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ

กลุ่มทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ

บ้านบุ่งเลิศ ตั้งอยู่ชายแดนเหนือสุดของจ.ร้อยเอ็ด มีแนวเขตติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลที่มีความหนาแน่น ราษฎรมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย

ติดต่อ : นางจงรัก อุดรทัก

โทร : 08 9576 0391

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

57

การจัดการ

บ้านบุ่งเลิศ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ตั้งมากว่าร้อยปี ราษฎรมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม และทอผ้าเป็นอาชีพเสริมซึ่งมีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผ้าที่ทอส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้ายสีพื้น ผ้าฝ้ายตัวอักษร ผ้าขาวม้า โดยใช้กี่พื้นบ้านและกี่กระตุกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ได้แก่ ปลอกหมอน เสื้อ กางเกง กระโปรง ย่าม และของที่ระลึก ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2537 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ช่วยเหลือสนับสนุนตามโครงการอุตสาหกรรมระยะที่ 1 ด้วยการฝึกทอผ้ามัดหมี่ ทอผ้าด้วยกี่กระตุก การจัดการ การตลาด การลงทุน ฯลฯ จนถึงปี 2539 ปรากฏว่าราษฎรบ้

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป