กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสมุนไพรบ้านพระนอนจักรสีห์

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสมุนไพรบ้านพระนอนจักรสีห์

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสมุนไพรบ้านพระนอนจักรสีห์

เป็นสภาพของหมู่บ้านที่มีความกลมเกะC5ียวกัน มีการพบประสังสรรกันในหมู่บ้านหรือกลุ่มเป็นประจำ

ติดต่อ : นายเสนอ จินะเจริ

โทร : 036-520336 ,01-9456418

อีเมล: cdsing@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนประชากรในกลุ่มมีประมาณ 20 คน

การจัดการ

บริหารจัดการในระบบเครือญาติ

สภาพพื้นที่

พื้น7ี่กลุ่มอยู่ในหมู่บ้านที่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ชุมชน

หมู่ที่1กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระนอนจักรสีห์
หมู่ที่2กลุ่มอาชีพผู้ผลิตสมุนไพรบ้านพรนอนจักรสีห์
หมู่ที่4กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ
หมู่ที่5กลุ่มดนตรีไทย

การรวมกลุ่ม

ร่วมกันที่บ้านประธานกลุ่ม หรือบ้านตัวแทนในบางครั้งที่บ้านประทานกลุ่มไม่พร้อม

อาชีพหลัก

อาชีพทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตสมุนไพรจำหน่าย

สินค้าโอทอป