กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฝก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฝก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฝก

เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม

ติดต่อ : คุณมาลี สว่าง

โทร : 036 542267, 081 770 3449

อีเมล: cdsingburi@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2541 บริหารจัดการแบบระบบเครือญาติ กลุ่มได้นำข้าวเหนียวที่เหลือจากงานมงคลต่างๆมาทอด แล้วโรยน้ำตาล โดยปรับปรุงแปรรูปเป็นขนมนางเล็ด หรือเรียกอีกอย่างว่า ข้าวแตน

สภาพพื้นที่

อยู่ในหมู่ที่ 12 ตำบลทับยา

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันที่บ้านนางมาลี สว่าง

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน และรับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป