กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน

เป็นกลุ่มระดับตำบลเพราะบุคคลที่ทำงานในกลุ่มมาจากทุกหมู่บ้านในตำบล

ติดต่อ : คุณกัลยา อินทร์โต

โทร :

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/AT/Sripran.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกในกลุ่มที่นับได้มี 40 คน
และมีสมาชิกสมท

การจัดการ

กลุ่มนี้เริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่เกษตรมาดำเนินการเริ่มต้นให้โดยมีนางกิมซัว นิ่มสนอง เป็นประธานกลุ่มคนแรก โดยเริ่มต้นที่เกษตรมาแนะนำคือการให้กลุ่มทำเต้าเจียว น้ำพริก ฯลฯ

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบล เพราะสมาชิกกลุ่มมาจากทุกหมู่บ้าน

ชุมชน

จริง ๆ ในตำบลยังมีกลุ่มแม่บ้านอีกหลายกลุ่มแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่รองรับการทำงานจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน

การรวมกลุ่ม

มารวมกลุ่มทำงานและปรึกษางานกันที่บ้านของประธานกลุ่ม โดยในขณะนี้กลุ่มได้พัฒนาบ้านของประธานกลุ่มให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าด้วยและมีห้องสำหรับการประชุมกลุ่มด้วย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพรานก็เป็นกลุ่มที่ศูนย์ศิลปชีพบางไทรใช้เป็นที่สำหรับตกลงธุรกิจของศูนย์ศิลปชีพด้วย

อาชีพหลัก

ทำการเกษตร

อาชีพเสริม

ทำงานจักสานในกลุ่ม และงานประดิษฐ์

สินค้าโอทอป