กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง

ติดต่อ : นางอภิญญา กิตติพง

โทร : 042 892339

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2539 เป็นการผลิตของที่ระลึกเกี่ยวกับศิลปะประเพณีการละเล่นในท้องถิ่น

อาชีพหลัก

ทำนา, ทำสวน และค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป