กลุ่มสตรีไข่เค็มเสริมเกลือไอโอดีน

กลุ่มสตรีไข่เค็มเสริมเกลือไอโอดีน

กลุ่มสตรีไข่เค็มเสริมเกลือไอโอดีน

เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ การรวมกลุ่มยังไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตออกสู่ตลาดยังน้อย เงินทุนของกลุ่มมีไม่เพียงพอในการดำเนินการ

ติดต่อ : นางฟารีดะ อาแว

โทร : 073-497242

อีเมล: cddpattani@se-ed.net

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 12 คน

การจัดการ

เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมายอ กลุ่มสามารถผลิตไข่เค็มได้เดือนละประมาณ 300 ฟอง จำหน่ายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

สภาพพื้นที่

อาณาเขตติดต่อตำบลกระหวะ อำเภอมายอ และตำบลมายอ อำเภอมายอ

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีทำไข่เค็มเสริมไอโอดิน

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ สมาชิกยังขาดความมั่นใจในสถานะของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไข่เค็ม

สินค้าโอทอป