กลุ่มแม่บ้านสุขสำราญ

กลุ่มแม่บ้านสุขสำราญ

กลุ่มแม่บ้านสุขสำราญ

ติดต่อ : คุณมาลี ชาวไร่อ้อ

โทร : 01-4507487

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2522 สมัยนั้นทำนาข้าวพอหมดนาข้าว ก็ต้องการที่จะหารายได้เสริม จึงติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแนะนำ แรก ๆ ทำจักสานก้านมะพร้าว มะขามแก้ว ต่อมาข้าวราคาตกต่ำ ปุ๋ยราคาแพงขึ้น จึงหันมาเลี้ยงปลาสลิด ทำสวนฝรั่ง พุทรา มะนาว จนมาถึงปัจจุบันมาทำขิงดองที่มีรสชาตดี เก็บไว้ได้นาน มีลักษณะเด่นเป็ที่รู้จักของคนทั่วไป สมาชิกก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท

ชุมชน

1. กลุ่มทำน้ำพริก, แกงคั่ว
2. กลุ่มจักสาน
3. ขิงดองสามรส
4. ขิงดองเต้าเจี้ยว
5. เต้าเจี้ยว
6. คุ้กกี้ปลาสลิด

การรวมกลุ่ม

แบ่งงานกํนทำตามชนิดถ้าเป็นงานของกลุ่มย่อย ก็จะกระจายงานไปทำกันตามกลุ่ม เช่น ปลาสลิดจะมารวมกันทำที่กลุ่ม เพราะมีจำนวนสั่งซื้อเข้ามามาก ทางกลุ่มจะจัดหาวัตถุดิบมาเตรียมให้สมาชิก

อาชีพหลัก

เลี้ยงปลาสลิด ทำสวนผลไม้ต่าง ๆ

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป