กลุ่มอ่างทอง 3

กลุ่มอ่างทอง 3

กลุ่มอ่างทอง 3

ส่วนใหญ่ทั้งหมู่ 13 จะมีอาชีพปลูกกล้วยไม้ ทำให้บริเวณนี้มีสวนกล้วยไม้มากมาย

ติดต่อ : นายชัชวาลย์ กิตติ

โทร : 034-473005

การจัดการ

ชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพปลูกกล้วยไม้กันมานานแล้ว จนเมื่อในปี 2542 ทางเกษตรจังหวัดได้เข้ามาแนะนำให้รวมกลุ่มกัน เพื่อที่ทางราชการจะได้ช่วยสนับสนุนเงินทุนต่าง ๆ และทำการแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกกล้วยไม้ระหว่างราชการและชาวบ้าน อีกทั้งการรวมกลุ่มยังเป็นการช่วยให้สมาชิกมีที่ปรึกษาหารือกันเวลามีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้

การรวมกลุ่ม

ต่างคนต่างปลูกกันเอง บางครั้งจะมารวมกลุ่มกันไปออกงานต่าง ๆ ที่ทางราชการเชิญมา กลุ่มจะเป็นที่รวมตัวของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ

อาชีพหลัก

ปลูกกล้วยไม้

สินค้าโอทอป