กลุ่มสตรีถักทอ

กลุ่มสตรีถักทอ

กลุ่มสตรีถักทอ

ติดต่อ : นายทองมี ซ้ายหนอง

โทร : 045-461068

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกทั้งหมด 30 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีถักทอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 เพื่อรวบรวมสตรีที่มีฝีมือในการถักทอผลิตภัณฑ์ด้วยมือ เช่นผ้าฝ้าย ด้าย เชือกร่ม เป็นต้น

อาชีพหลัก

อาชีพหลักคือทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป