กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองนาสร้าง

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองนาสร้าง

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองนาสร้าง

อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กม. การขายจึงไม่มีปัญหา

ติดต่อ : นายสมัย พลแดง

โทร : 043-522831

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 16 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 มีการแบ่งหน้าที่กันทำ เช่น ดูแลโรงเรือน เก็บเห็ด ทำความสะอาด ฝ่ายขาย และประชาสัมพันธ์ รายได้ต้นทุนคืนกลุ่มเพื่อลงทุนเพิ่ม กำไรปันผลให้สมาชิก ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1,200 บาท

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่

ชุมชน

1. กลุ่มเพาะเห็ด

การรวมกลุ่ม

สมาชิกใช้เวลาว่างจากการทำนาและอาชีพหลัก โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับผิดชอบ และจะได้ค่าตอบแทนเมื่อขายหมดในแต่ละครั้ง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป