กลุ่มแม่บ้านหนองแกปลาย่างโบราณ

กลุ่มแม่บ้านหนองแกปลาย่างโบราณ

กลุ่มแม่บ้านหนองแกปลาย่างโบราณ

หมู่บ้านห่างจากเทศบาลเมือง 2 กม. ทำให้มีตลาดจำหน่ายและมีการคมนาคมสะดวก

ติดต่อ : นางทองเพชร ศรีทาน

โทร : 043-514380

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 โดยซื้อปลาจากเขื่อนลำปาว ผู้ขายนำมาส่งถึงกลุ่ม สมาชิกมาทะจะได้รับค่าจ้างเป็นวันที่ทำ ส่วนการขายผู้นำกลุ่มจะออกขายตามตลาดทั่วไป

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 2 งาน

ชุมชน

1. กลุ่มแม่บ้านหนองแก
2. กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน

การรวมกลุ่ม

ผู้นำกลุ่มจะซื้อปลามาไว้ สมาชิกจะทำการย่าง จะได้ค่าตอบแทนกันเป็นรายวัน

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป