น้ำดื่ม

น้ำดื่ม

น้ำดื่ม

ติดต่อ : นางดวงจันทร์ มาลั

โทร : 043-522929

ข้อมูลทั่วไป

น้ำดื่มขนาด 20 และ10 ลิตร
ขวด บรรจุ 950 ลบ.ซม.
ขวดเพชร บรรจุ 1 ลิตร, 750 ลบ.ม., 500 ลบ.ม.

การจัดการ

ตั้งดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542