กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

กลุ่มนำผลิตภัณฑ์ จำหน่าย แสดงในงานนิทรรศการต่าง ๆ

ติดต่อ : นายคมเพชร โสชัยยั

โทร : (01) 799-4072

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

จากการที่นายคมเพชร โสชัยยันต์ ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกะลามะพร้าว เช่น ช้อน ทัพพี กระบวยตักน้ำ ลักษณะเป็นธรรมชาติเกินไปแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ จึงคิดหารูปแบบที่แตกต่างออกไป โดยทดลองประกอบเป็นตะเกียงลักษณะเหมือนตะเกียงเจ้าพายุในสมัยโบราณ จากนั้นได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปร่วมแสดงและจำหน่ายในงานนิทรรศกาลต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ปัจจุบันได้ฝึกสอนให้กับผู้สนใจในหมู่บ้าน ตำบล ตลอดจนเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยม

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร

ชุมชน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกลุ่มกัน ค่าแรงงานนับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายได้

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป