วิสาหกิจชุมชนบ้านชบา

วิสาหกิจชุมชนบ้านชบา

วิสาหกิจชุมชนบ้านชบา

ติดต่อ :

โทร : 085-6011690

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 31 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีทำข้าวซ้อมมือ ได้รวมตัวกนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนและเกษตร ร่วมกับให้คำแนะนำ โดยได้รับการสนับสนุนกลุ่ม โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารงานกลุ่ม และมีการบริหารเงินทุนโดยมีการแบ่งผลกำไรให้กับสมาชิกและได้รับงบจากสภาพัตถ์ สร้างโรงเรียน 1,260,000 บาท งบ 100,000 บาท งบจากเกษตร 60,000 บาท

สภาพพื้นที่

เป็นอาคารมีพื้นี่กว้าง เหมาะสมในการปรกอบการแปรรูป

ชุมชน

- กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค
- กลุ่มอาชีพจักสาน
- กลุ่มเยาวชน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าโอทอป